Weblinks
Gezondheidzorg

www.psychosynthese.nl
Website van het Instituut voor Psychosynthese. Naast informatie over de opleiding tot psychosyntheticus, de oriëntatieweek en andere activiteiten van het instituut zijn hier artikelen te vinden over psychosynthese.

www.psychosynthesisresources.com
video van tom yeoman's over het process van psychosynthese en het belang van 'presence'.

www.re-vision.org.uk
Website van Re-vision. Dit is een Engels counseling en psychosynthese therapie trainingscentrum met een transpersoonlijk perspectief, gebaseerd op de principes van psychosynthese. Ook hier achtergrondartikelen.

www.psychosynthese-therapie.nl
Deze site bevat informatie over de Vereniging Psychosynthese Nederland - de beroepsvereniging van psychosynthese beoefenaren. Er is informatie te vinden over de werkwijze en uitgangspunten van psychosynthese therapie. Ook over beroepscode, klachtenregeling etc...
Cultuur

www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu
Belgisch-Nederlandse Stichting, die zich ten doel stelt de psychoanalyse in de cultuur te doen leven en een positieve wisselwerking tussen psychoanalyse, filosofie, kunst en wetenschap te bevorderen. Organiseren studiedagen en site bevat artikelen.

www.soeterbeeck.nl
Verdiepende lezingen en debatten op het grensvlak van cultuur, politiek, ethiek/religie en kunst.
Kunst en religie

www.mahakarunachan.tk
Website van Maha Karuna Ch'an (het grote mededogen). Dit is een informele en open sangha van leken die zich op individuele basis en binnen een individueel traject wijden aan de Zen-weg en de integratie daarvan in hun leven. Maha†karuna†Chí†an staat onder leiding van Ton lathouwers. De website geeft ook toegang tot artikelen en teishoís.

www.openklooster.nl
Een open klooster is een tijdelijke leefgemeenschap die gestalte geeft aan het verlangen naar inkeer en compassie vanuit een houding van openheid, van niet-weten en niet-bezitten. 
De kloosters duren steeds zes of tien dagen en staan in het teken van stilte en gesprek, meditatie en koorgebed. Gebaseerd  op drie tradities die gelijkwaardig naast elkaar staan: de joods-christelijke, de boeddhistische en de modern-artistieke.

www.tarab-institute.org/gb/studies.htm
Website van Unity in Duality, studie in tibetaanse psychologie, filosofie

www.tonnusoosterhoff.nl
Website van de dichter Tonnus Oosterhof