Welkom bij de Stichting voor toegepaste Psychosynthese

Een blinde vlek een venster.

Het leven confronteert ons voortdurend met onmacht en niet-weten. De grenzen aan de maakbaarheid van het leven zijn vaak pijnlijk voelbaar. Hoe verder het geloof in de maakbaarheid is doorgedrongen in onze cultuur, hoe onmachtiger en afhankelijker we ons zijn gaan voelen. Het heeft de schaduw moeilijker toegankelijk gemaakt. Vaak roepen een zwaar lot, verdriet, ziekte, pijn en depressie eenzaamheid en schaamte op.

In onze materialistische samenleving die is doorgeschoten in individualisering worden de scheuren zichtbaar. Nog nooit zijn er zoveel mensen met depressieve klachten geweest. In het politieke landschap is sprake van toenemende verharding en radicalisering. We hebben te lang in het licht gekeken en onze ogen zijn verblind geraakt. Het is tijd om de lange schaduwen die het licht geworpen heeft te verkennen. Het verlangen ons om te kunnen draaien naar het donker is groeiende, op zoek naar wat verduisterd en verloren is geraakt. Hier sluiten we als Stichting op aan.

In ons werk gaat het ons erom ons te laten aanraken door het onbekende, door datgene wat we niet kennen en om onze creatieve ontvankelijkheid en verbeelding aan te spreken. Alleen van daaruit kan een nieuw perspectief ontstaan op de dilemma’s en vragen, waar we mee worstelen. Om dat gebied van de verbeelding te betreden maken we onder andere gebruik van poëzie, kunst, verhalen en mythes.

Er zijn een aantal mythes en teksten uit de oude wijsheidstradities, die we de afgelopen jaren hebben onderzocht. Juist het werken met oude teksten creëert een krachtig veld. Zij vormen een poort tot existentiële thema’s van het menselijk bestaan, zoals de spanning tussen lot en bestemming en het vraagstuk van de (vrije) wil. We zijn ingeweven in de geschiedenis van onze eigen familie en cultuur, maar ook in die van de hele mensheid en onze planeet. In de mazen van dit web vinden wij ruimte voor een persoonlijk antwoord. Dit is het speelveld van de ziel.

De stichting biedt begeleiding en een verdere ontwikkelingsweg voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen antwoord op de existentiële vragen waar zij niet alleen in hun persoonlijk leven, maar ook als lid van de samenleving mee geconfronteerd worden.

Wij richten ons op de betrokken en creatieve enkeling, en daarnaast met name op mensen werkzaam in relationele beroepen. Dit geldt zowel voor ons gezamenlijk werk binnen de stichting als voor het werk van ieder van ons in haar eigen praktijk.

De naam van de stichting is ontleend aan de Psychosynthese. De grondlegger hiervan, Roberto Assagioli (zie de video clip), heeft een integratieve psychologie ontwikkeld, die een voortgaand streven naar integratie en synthese als uitgangspunt heeft. Dit proces van synthese tussen verschillende delen, vindt plaats binnen elk organisme, elke eenheid. Zowel binnen de persoonlijkheid op persoonlijk, transpersoonlijk en spiritueel niveau, als ook op het niveau van organisaties, culturen, landen etc. (voor meer info zie de website van het Instituut voor Psychosynthese). Dit proces van voortdurende wisselwerking tussen het deel en het geheel, de spanning tussen tegenpolen en het besef van de onlosmakelijke verwevenheid van al het leven sluit ook aan bij het systemisch werk, zoals dat oorspronkelijk door Bert Hellinger is ontwikkeld. Ook dat is voor ons van grote waarde. Ondergrond voor de verdere ontwikkeling van onszelf en ons werk vormt het Boeddhisme.

Maria van Raak en Marjolein Pieterson