Maria van Raak

Psychosynthese gids, therapeut
Coach, supervisor trainer en systeem opsteller

Ik laat mij in mijn visie en begeleiding inspireren door de joods christelijke traditie en het boeddhisme en ben gericht op het leren leven vanuit vanzelfsprekendheid.

De kunst om het 'lot' af te stemmen op je 'bestemming' is een levenskunst.

Het is een ontwikkelingsweg die nooit ophoudt. Het vraagt alertheid en bereidheid om de lege plek te leren innemen van waaruit je kunt kiezen bewust en vrijwillig mee te gaan doen met het leven. Aandacht en training kunnen helpen dat vermogen te ontwikkelen zodat je je concrete problemen kunt gaan ervaren als wegwijzers. Het kunnen dan wrijfpunten worden van waaruit licht kan vallen op een pad dat leidt naar overgave aan het leven.
Maria van Raak
Mijn begeleiding richt zich erop een creatief vermogen te ontwikkelen om met verlies van het bekende en het betreden van het onbekende om te gaan. Leren dat balanceren op dit grensgebied het leven tot ontwikkeling brengt, verdiept en verrijkt. Pijn, onmacht, depressie naast verlangen en nieuwsgierigheid kunnen dan helpen de overgang te maken naar een nieuwe fase. Zij dragen genezende krachten in zich die mee kunnen helpen de veerkracht te vergroten om het leven te vertrouwen. Zo kun je samenhang gaan ontdekken in zowel je persoonlijk leven als in de wereld waar je deel van uitmaakt. De mogelijke betekenisgeving hieraan ligt in jouw handen. Wat je ermee doet overigens ook. Opmerkzaamheid en het vermogen ons hart, denken en geest te richten, kunnen zo meehelpen datgene te verwerkelijken wat wezenlijk van belang voor je is.

Moet het nu
Dan is het niet in de toekomst:
Ligt het niet in de toekomst,
Dan zal het nu zijn;
Is het nu niet,
Dan zal het komen;
Bereid zijn is alles
(Hamlet)

Manier van werken

Tijdens de sessies maak ik gebruik van diverse benaderingswijzen zoals visualisaties, meditatie, opstellingen ,werken met dromen, tekenen, lichaamswerk en m.n. de dialoog.
Welke benaderingswijze de boventoon zal voeren is afhankelijk van de cliënt, de situatie en vooral de vraag waarmee het proces van de cliënt het meest is gediend. Het aantal gesprekken hangt af van de onderwerpen die de cliënt inbrengt en de diepte waarop gewerkt kan worden.

Tijdsduur individuele sessie: 1 uur. Frequentie, afhankelijk van de problematiek 1 keer per week/14 dagen.

Kosten: er zijn verschillende zorgverzekeraars die vergoeden indien een alternatieve polis is afgesloten.

Voor wie

  • Voor mensen met existentiële problemen, levensvragen, algemene onvrede over het bestaan, midlife- crises, burn-out, rouw en scheidingsproblematiek, psychosomatiese klachten, behoefte aan zingeving, en het vinden van een plaats in de samenleving als spirituele weg
  • Professionals in relationele beroepen, gezondheidszorg, onderwijs
  • Leidinggevenden

Achtergrond informatie

Tijdens en na mijn opleiding aan de sociale academie en de V.O. (post hbo onderwijs) is mijn loopbaan gestart in het sociaal cultureel en educatief werk. Vervolgens werkte ik enkele jaren in de gezondheidszorg waar samenwerking in de eerste lijn mijn grootste interesse had.

Ik werkte 12 jaar aan de Hoge School te Nijmegen als docente methodiek en als supervisor en mentor(ontwikkelde daar o.a. de vrouwenleerroute). Daarna volgde ik de H.B.O. Opleiding Psychosynthese Therapie aan het Instituut voor Psychosynthese te Utrecht. Sinds 1991 heb ik een eigen praktijk voor psychosynthese therapie, coaching, supervisie. Tevens bied ik vanaf die tijd trainingen aan voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg of hulpverlening.(zie website) Ik ben een aantal jaren als docent en leertherapeut op de Opleiding voor Psychosynthese werkzaam geweest.

Gedurende mijn gehele beroepsleven volg ik scholing op de gebieden waar ik ook werkzaam in ben/was. De afgelopen jaren is o.a. het systemisch werk(Hellinger) inspirerend voor mijn werk. Ik deed hiervoor een opleiding en volgde diverse workshops en seminars in binnen en buitenland..

Ik maak deel uit van een groep die zich bezig houdt met samenwerking tussen reguliere en niet reguliere geneeskunde vanuit een integrale visie op gezondheidszorg.

Daarnaast ben ik mede–organisator van “Het open klooster”
Het open klooster is een tijdelijke leefgemeenschap die gestalte geeft aan het verlangen naar inkeer en compassie vanuit een houding van openheid, van niet - weten en niet - bezitten

De open kloosters rusten op drie tradities die gelijkwaardig naast elkaar staan: de joods-christelijke, de boeddhistische en de modern-artistieke.

Contact

Maria van Raak
Rembrandstraat 10
6521 ME Nijmegen
Tel 024-322 90 69
E-mail m.van.raak@toegepastepsychosynthese.nl