Werkwijze en aanbod

Individuele begeleiding en therapie. Mensen kunnen met hun vragen/problemen op bovengenoemde gebieden bij de stichting terecht voor individuele begeleiding of therapie.

Groepen, bijvoorbeeld patiënt-groepen, kunnen op aanvraag een aantal bijeenkomsten rond een eigen thema samen met de stichting ontwikkelen.

Professionals in de gezondheidszorg kunnen zowel individuele coaching en supervisie als groepssupervisie en of ondersteuning/scholing rond een bepaald thema bij de stichting krijgen.

Voor nadere informatie of voor het aanvragen van ondersteuning kunt U contact opnemen met de stichting via de website via de website of telefonisch met een van de medewerkers. Incidenteel bieden we open cursussen aan voor bepaalde doelgroepen. Zie hiervoor de rubriek Actueel.

Voor individuele begeleiding, therapie en coaching kunt U contact opnemen met Maria van Raak of Marjolein Pieterson.

De stichting participeert in het Centrum Integrale Gezondheidszorg (CIG), een netwerk van professionals uit de gezondheidszorg, die werkzaam zijn vanuit verschillende disciplines, zowel uit de reguliere als alternatieve hoek. Doel is het ontwikkelen en aanbieden van integrale gezondheidszorg.

De stichting verzorgt in het kader van het CIG ook regelmatig een aanbod. Voor meer informatie zie www.integralegezondheidszorg.nu

Methode van werken

De methode van werken van de medewerkers van de stichting is ervaringsgericht en gebruikt onder andere meditatie en verbeelding als instrumenten van onderzoek, ontwikkeling en expressie.
Psychosynthese kent ook een aantal technieken als visualisatie, innerlijke dialoog, creatieve meditatie, en het werken met mythen en verhalen om met onbewuste delen van onszelf in contact te komen. Deze werkwijze brengt in contact met het creatief onbewuste, zodat de werking van het creatieve veld, waarin genezing en heling kan plaats vinden, ervaren kan worden.
Naast psychosynthese wordt o.a. ook gebruik gemaakt van het gedachtegoed en de methodieken van het systemisch werken, zoals die o.a. zijn ontwikkeld door Bert Hellinger.