Depressieve gevoelens en melancholie

De Nederlandse Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid ( NFGV) en ook huisartsen zien een toename van het aantal mensen met depressieve gevoelens. Het aantal Nederlanders dat antidepressiva slikt is enorm toegenomen. Daarnaast slikken bijna 2 miljoen Nederlanders kalmerende middelen.

Maar wat is een depressie eigenlijk? Een ziekte, waar je zo snel mogelijk van moet genezen, of een teken van veranderingen in de wereld, je eigen persoonlijke wereld of de grote wereld waarin wij leven? Misschien verwijzen gevoelens van zwaarmoedigheid en melancholie wel naar de diepte van ons mens-zijn.

Soms zijn depressieve gevoelens het gevolg van persoonlijk verlies, teleurstelling of afwijzing. Wie dat niet onder ogen wil of kan zien kan vervallen in een langdurige wrok, die alles vergiftigt en het onmogelijk maakt om nog ergens van te genieten. Vaak vinden die gevoelens dan een uitweg in allerlei lichamelijke kwalen.

Vreemd genoeg kan ook succes tot een gevoel van depressie leiden. Plots verliest het leven alle glans, niets lijkt meer betekenis te hebben. Je huilt en droomt, hangt futloos op de bank. Terwijl je je terug trekt uit de buitenwereld krijgt een andere wereld een kans, is het opeens mogelijk te luisteren naar het gefluister van de stem van de ziel, diep in je binnenwereld.

Een groot deel van de mensen die een depressieve periode heeft doorgemaakt, is daardoor sterker geworden. Hun zelfvertrouwen is gegroeid, zeggen ze, ze hebben ontdekt wie ze werkelijk zijn, wat echt belangrijk is in hun leven en wie hun ware vrienden zijn.

Voorwaarde is wel dat we het verlies accepteren en onze ogen niet sluiten voor alle gevoelens die dat oproept. Als we bereid zijn in het donker te verblijven, kunnen we gaan merken dat als onze ogen eenmaal aan het donker zijn gewend, we steeds meer gaan onderscheiden en zien. Pas als het echt donker is kun je de sterren zien. Door het delen van onze gevoelens met lotgenoten kunnen we een depressieve periode gaan zien als onderdeel van de ontdekkingsreis, die ons leven is.
En soms is het al een hele verworvenheid als mensen ontdekken hoe ze het uit kunnen houden (samen) met hun depressie.