Zorg voor de ziel

Waar lijden we aan?

Kunnen we spreken van een kwaal van deze maatschappij en van deze tijd, die deel uitmaakt van al onze problemen en die niet alleen individuen, maar ook onze maatschappij als geheel heeft getroffen? Zijn het alleen de "geestelijk of lichamelijk zieke mensen" die ergens aan lijden? En wat is gezondheid nog meer dan dat je niet ziek bent.

Gezond-zijn is veel meer dan de afwezigheid van lichamelijke of geestelijke ziekte. Het overschrijden van de "grens" van gezondheid door bijvoorbeeld een ernstig lichamelijke ziekte schokt ons tot in de diepte van ons wezen. En het is juist op het breukvlak, in het grensgebied tussen ziek en gezond, in een overgangsfase, in het duister in een helverlichte wereld, in de wanhoop en onmacht in een wereld van de maakbaarheid van geluk, in het lijden in een wereld van vermaak, het is juist op die momenten en plaatsen dat het gefluister van de ziel hoorbaar is.

Gezondheidszorg is ook zorg voor de ziel. Het is het vermogen om aandachtig en aanwezig te zijn bij alles wat zich aandient in ons leven, zowel op lichamelijk, geestelijk, als spiritueel gebied. Dit vermogen, dat rechtstreeks verbonden is met het leven zelf, doordringt alle lagen van ons bestaan. Het is voelbaar in ons gedrag, het beïnvloedt ons handelen, het karakteriseert onze overtuigingen en waarden, het vormt onze identiteit en geeft richting aan onze bestemming in de wereld. Het bezielt ons en onze relaties en verbindt ons met onze medemens en met de omgeving waar we deel vanuit maken.
De stichting beoogt individuele bewustwording van dit innerlijk proces in het perspectief van toenemende bezieling van de gemeenschap als geheel.