Werkwijze en aanbod

  • Cursus/training op maat (op verzoek)
  • Bijeenkomsten rond een bepaald thema
  • Ondersteuning van maatschappelijke projecten
  • Individuele coaching, begeleiding en therapie

Voor nadere informatie of voor het aanvragen van ondersteuning kunt U contact opnemen met de stichting via de website of telefonisch met een van de medewerkers. Incidenteel bieden we open cursussen aan voor bepaalde doelgroepen. Zie hiervoor de rubriek Actueel

Methode van werken

De methode van werken is ervaringsgericht en gebruikt onder andere meditatie en verbeelding als instrumenten van onderzoek, ontwikkeling en expressie.

Psychosynthese kent ook een aantal technieken als visualisatie, innerlijke dialoog, creatieve meditatie, het werken met mythen en verhalen om met onbewuste delen van onszelf in contact te komen. Deze werkwijze brengt in contact met het creatief onbewuste, zodat de werking van het creatieve veld, waarin genezing en heling kan plaats vinden ervaren kan worden.

Naast psychosynthese wordt o.a. ook gebruik gemaakt van het gedachtegoed en de methodieken van het systemisch werken, zoals die o.a. zijn ontwikkeld door Bert Hellinger.